06-12-2021

Imieniny: Mikolaja Jaremy
 1. LOGO pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym niż zalecany w "Jak przygotować" formacie.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia

§4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Termin realizacji zamówień jest uzależniony od rodzaju zlecenia i jest ustalany indywidualnie z klientem.

 2. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.

 3. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony LOGO w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

 4. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki - przesyłki doręczane są maksymalnie do dwóch dni roboczych w pozostałych miejscowości na terenie kraju.

 1. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) LOGOmoże podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

§5. Odpowiedzialność za jakość

 1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta.

 2. LOGO nie sprawdza ani nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików, jeśli nie zostało zlecone opracowanie graficzne

 3. LOGO gwarantuje jakość określoną w specyfikacjach zamieszczonych w serwisie

 4. LOGO nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są wyłącznie jako pełne arkusze drukarskie.

Dekoracje Ścienne Reklama do wynajęcia net ekran.logosc.com Sklepik pływacki Obrazy na płótnie ZrobimyCiDobrze.net
Dekoracje Ścienne Reklama do wynajęcia net ekran.logosc.com Sklepik pływacki Obrazy na płótnie ZrobimyCiDobrze.net